Privacy disclaimer

Deelen heeft de belangen van haar klanten - uw belang - te allen tijde centraal. Dat betekent dat we diensten, producten en oplossingen aanbieden die waardevol zijn voor u en u ondersteunen bij het realiseren van uw projecten.
 
1. Deelen is gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Onze gedragscode is een uitwerking van deze wettelijke bescherming met betrekking tot de behandeling van uw persoonlijke gegevens en andere informatie die u ons verstrekt.
 
2. De informatie die u ons verstrekt, behandelen wij met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid. Wij gebruiken alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Daarbij rekeninghoudend met de wettelijke regels voor de uitwisseling van persoonsgegevens. U wordt regelmatig op de hoogte gehouden van ons vakgebied en van onze diensten en producten. Als u geen informatie van ons meer wilt ontvangen, kunt u zich automatisch afmelden of ons hiervan door middel van een e-mail op de hoogte brengen.
 
3. Uw gegevens worden alleen opgeslagen in onze eigen beschermde database. Voor zover dat voortvloeit uit de wettelijke regels, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens verstrekt aan derden. Op uw verzoek zullen we u een overzicht geven van uw gegevens in onze database per e-mail.