Leveringsvoorwaarden

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de Metaalunie 2019 van toepassing. Hieronder kunt u deze downloaden.

Download | Metaalunievoorwaarden 2019 - Nederlands